Assessorament laboral

ASSESSORAMENT

T'assessorem en tot
el que afecta a l'àmbit laboral de la teva empresa

Donem resposta a les teves preguntes. Et proposem possibles
millores en la teva gestió laboral.
 • Contractes, clàusules contractuals, modificacions d'aquests, pròrrogues, acabaments, etc.
 • Taules salarials segons conveni col·lectiu, així com possible estudi i aplicació de les diferents formes de retribució i beneficis socials.
 • Aplicació de bonificacions de la Seguretat Social en determinats col·lectius, així com subvencions contractuals.
 • Absències justificades, injustificades, permisos retribuïts, amonestacions i aplicació de sancions, etc.
 • Aplicació de convenis col·lectius, així com la valoració de la constitució del Comitè d'Empresa, o la seva possible modificació.
 • Repercussió fiscal dels treballadors per les operacions d'arrendament financer, rènting vehicles.
 • En matèria de extrangeria tipus de visats, permisos i expatriació.
 • Matèria de Seguretat Social sobre desplaçament de treballadors a altres països.
 • Temes tributaris sobre treballadors desplaçats a altres països.
 • Absentisme laboral (absències, permisos retribuïts i no retribuïts, càlcul de vacances).
 • Incapacitat derivada de malaltia comuna, professional i accidents de treball.
 • Preparació de documentació a presentar davant la Inspecció de Treball..
 • Jornades laborals, canvis de torns i calendaris....
 • Auditoria laboral
 • ... i més.