Avís legal i Política de Privacitat

1.Titularitat del domini www.gmintegrarrhh.com

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és de:

Titular: GM INTEGRA RRHH, S.L.

Direcció: Passeig Pere III, 14-16, pis 5 porta 3 de Manresa 08242 (Barcelona)

Contacte: Tel / Fax: +34 938726944 / +34  912 78 31 94

CIF: B-59551572

Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.562, foli 209, full nº B-7187

Correu electrònic: info@gmintegrarrhh.com

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que GM INTEGRA RRHH, SL (En endavant, GM INTEGRA RRHH) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions. En qualsevol cas el simple fet de l’ús i navegació pel Lloc Web suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents a la web, com poden ser a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat GM INTEGRA RRHH, que disposa en el seu cas el dret d’ús i explotació i, en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, de manera que no puguin entendre cedits a l’Usuari web cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, en base a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen a la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web i si escau la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització expressa i per escrit GM INTEGRA RRHH.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GM INTEGRA RRHH, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Per tant, el simple accés per l’Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GM INTEGRA RRHH.

3. Enllaç i / o Links

Entre els continguts existents a la web, podrien incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet.

GM INTEGRA RRHH no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes a GM INTEGRA RRHH i els enllaços que es poguessin facilitar a través del web tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web, però en cap cas situarien a GM INTEGRA RRHH en una posició de garant i / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, GM INTEGRA RRHH no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud , qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant GM INTEGRA RRHH s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest web. Advertir l’Usuari que en el supòsit que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a GM INTEGRA RRHH mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d’enllaços amb fins publicitaris, comercials o d’associació a pàgines web alienes a GM INTEGRA RRHH que permetin l’accés a la web sense consentiment i / o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de GM INTEGRA RRHH s’establirà les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines a la pàgina web de GM INTEGRA RRHH.

4. Condicions d’ús del Lloc Web

4.1 General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc Web és lliure i voluntari realitzant sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant l’Usuari s’obliga a utilitzar la web de forma correcta i lícita de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets i interessos de GM INTEGRA RRHH, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics ( maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GM INTEGRA RRHH o de tercers, de manera que l’Usuari respondrà davant de GM INTEGRA RRHH o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Durant la utilització del lloc web per l’Usuari, quedaran també prohibides de forma enunciativa però no limitatiu, les següents accions, que podran ser modificades:

 

4.2 En relació amb els continguts i la Propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat les següents:

 

5. Exclusió de responsabilitat

GM INTEGRA RRHH en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

 

GM INTEGRA RRHH no serà responsable tampoc de:

 

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web ens remetem al que estableix l’apartat 3 d’aquest avís legal referent als enllaços i / o Links.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se de GM INTEGRA RRHH, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, en la persona del Delegat de Protecció de Dades (DPD-Data Protection Officer ), com ara:

 

Referits canals de comunicació també seran vàlids per a la comunicació per part de qualsevol Usuari que tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb GM INTEGRA RRHH.

D’altra banda la recepció per part de GM INTEGRA RRHH de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats per l’Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però que en el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Barcelona.

8. Política de privacitat

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

GM INTEGRA RRHH, S.L. amb domicili social a Passeig Pere III, 14-16, 5è-3a 08242 – Manresa (Barcelona) (en endavant, GM INTEGRA RRHH) compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present política de privacitat, és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del lloc web www.grosmonserrat.com (en endavant, “Lloc Web”) perquè Vostè determini lliure i voluntàriament si vol incorporar al GM INTEGRA RRHH les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

Quines dades de caràcter personal es recopilen

Les úniques dades personals a les quals GM INTEGRA RRHH tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l’usuari conegui que per a l’accés d’alguns productes / serveis oferts a través del web, se li demanaran dades de caràcter personal. Si no les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts.

En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa i de l’emplenament dels formularis que hi pugui haver en el seu cas, l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades (o l’autoritat competent) la titularitat i responsabilitat correspon a GM INTEGRA RRHH per tal de prestar-li els serveis i informació sol·licitats, poder realitzar enquestes i per comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès, així com realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícits, reservant GM INTEGRA RRHH el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent Vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, per tal que GM INTEGRA RRHH tingui actualitzat en tot moment els mateixos.

Informar-li que per a poder prestar els serveis que l’Usuari sol·liciti a través del correu electrònic que aparegui a l’apartat de Contacte o qualsevol altre que pugui aparèixer al lloc web, està autoritzant expressament que per atendre la seva consulta les seves dades hagin de ser cedides a les empreses del GRUP GROS MONSERRAT, que són;  GM Integra RRHH per qüestions relacionats en l’àmbit de recursos humans en general, Gros Monserrat Associats per qüestions relacionades amb fiscal-comptable i Gros Monserrat Advocats per a qualsevol qüestió d’àmbit jurídic en general.

La subscripció a la newsletter, suposarà el seu consentiment a que les seves dades puguin ser tractades per qualsevol de les empreses de el Grup Gros Monserrat, és a dir, GM Integra RRHH, Gros Monserrat Associats i Gros Monserrat Advocats, per tal de poder prestar-li el servei de subscripció corresponent.

Per tant, a l’acceptar la present política de privacitat, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament i cessió de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

Per altra banda, s’informa que tots els camps que apareixen en els formularis que pogués haver al lloc web, seran d’obligada emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud, llevat que en el propi formulari hagi dades d’emplenament voluntària.

Així mateix, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic de contacte / s, està autoritzant expressament a GM INTEGRA RRHH al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

Pel que fa a la seguretat i protecció, informar-li que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, nivell de seguretat i grau de protecció que legalment sigui exigit per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’ Usuari faciliti a través del Lloc Web i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret. En qualsevol cas per ampliar referida informació podrà accedir a l’apartat d’Informació LOPD que apareix a la web.

L’acceptació de l’Usuari per al tractament de les seves dades per part de GM INTEGRA RRHH així com, per a rebre comunicacions comercials via electrònica en la forma establerta en aquest apartat, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

L’acceptació a la newsletter o comunicació o registre a través del blog o xat que pugui oferir-se a través del web com per mitjà de xarxes socials, comporta el seu consentiment exprés de voler rebre comunicacions i informacions que puguin ser del seu interès tant, legals, de caràcter fiscal-comptable com de recursos humans i serveis que proporcioni el Grup Gros Monserrat (GM Integra RRHH, Gros Monserrat Associats i Gros Monserrat Advocats)

Les dades personals proporcionades es conservaran de forma indefinida mentre es mantingui la relació amb vostè i, si escau mentre no se sol·liciti la seva supressió, per l’Usuari.

Finalment se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb GM INTEGRA RRHH a través de la següent adreça que gestiona el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de correu electrònic: info@gmintegrarrhh.com o per correu postal a l’adreça Passeig Pere III, 14-16, 5è-3a 08242 – Manresa (Barcelona) Tel / Fax: +34 938726944 / +34  912 78 31 94 i que en el cas que hi hagués patit algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, Vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MENORS D’EDAT

Mitjançant la web, GM INTEGRA RRHH no demanarà, ni tractarà dades personals de menors de catorze (14) anys.

No obstant això, a causa del seu contingut, el lloc web pot resultar atractiu per a aquests menors. En aquest sentit, GM INTEGRA RRHH anima els pares a que supervisin les activitats electròniques dels seus fills, per exemple, mitjançant l’ús d’eines de control parental que ofereixen diversos serveis electrònics i fabricants de programari, i que ajuden a proporcionar un entorn electrònic segur per als menors d’edat.

Aquestes eines també poden evitar que els menors de catorze (14) anys comuniquin per via electrònica els seus noms, adreces i altres dades personals sense el consentiment dels seus pares.

GM INTEGRA RRHH es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l’edat real de qualsevol usuari que hagi divulgat dades sota el Lloc Web i, si escau denegar a l’esmentat usuari l’accés als serveis oferts i procedirà a la seva cancel·lació i eliminació. No obstant això, al resultar extremadament complicat determinar l’edat real de les persones que divulguen dades en el Lloc Web, si Un. Descobreix que un dels seus fills ha procedit a efectuar aquesta divulgació, contacti amb GM INTEGRA RRHH a la següent adreça de correu electrònic info@gmintegrarrhh.com

Gm integra més que una consultoria laboral
especialitzada en assessoria de recursos humans

GM Integra RRHH SL. 2020. Tots els drets reservats