Gestió de Vacances

Vacances i absències

Agilitza i millora la gestió de les vacances dels teus empleats.

ABSÈNCIES
 
portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Planificar les absències perquè el responsable pugui saber amb quin personal compta per avançat, per poder reajustar llocs amb antelació.

Podem tenir absències per dia i per hores. Són totalment parametritzables per l’empresa i els permet poder posar un límit a determinades sol·licituds d’absències.

VACANCES
portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Agilitza i millora la gestió de les vacances dels empleats. Amb el nostre sistema pot planificar les vacances per jornades i per hores. El sistema controla quants dies pot demanar cada empleat, i crear, a més, una bossa per augmentar els dies a determinats empleats per a qualsevol casuística.

Planifica i gestiona les absències i vacances dels treballadors, integrades amb tota la gestió de RRHHs. Workflow integrat, des que ho demana l’empleat, fins que l’aprova el responsable de RRHH. Sense límits.

Gm integra més que una consultoria laboral
especialitzada en assessoria de recursos humans

GM Integra RRHH SL. 2020. Tots els drets reservats