Gestió Documental

Inclou una gestió documental completa

Els documents poden importar-se de forma individual, o per filtres, de manera que cada usuari només veu els documents que té assignat. El sistema automatitza les importacions de forma segmentada.

firma-digital-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Implementem la signatura digital en cada document de manera automàtica.

L’empresa i l’empleat sempre podrà veure els documents, les seves dades de creació i la signatura digital incorporada, a més de la signatura manuscrita en el mateix (si es requerís).

Gm integra més que una consultoria laboral
especialitzada en assessoria de recursos humans

GM Integra RRHH SL. 2020. Tots els drets reservats