Gestió de Nòmines

GESTIÓ DE NÒMINES

Consulta On-line
la informació
dels teus treballadors

Externalitza la gestió de nòmines dels teus treballadors.

Els nostres serveis en gestió de nòmines:

 • Confecció de nòmines mensuals.
 • Entrada de dades relativa a incidències de nòmina.
 • Modificació / canvis de secció o departaments dels treballadors de l'empresa.
 • Actualització dels convenis col·lectius a aplicar a totes les empreses del grup.
 • Confecció i enviament del fitxer de Seguros Socials mensuals.
 • Confecció de la declaració de I.R.P.F. mensual amb enviament de fitxer i resum anual (model 190), amb la incorporació de tots els professionals proporcionats per l'empresa.
 • Confecció de declaracions jurades i certificats de renda dels treballadors.
 • Tramitació de les bonificacions per períodes de maternitat.
 • Simulacions de costos salarials de treballadors.
 • Regularització I.R.P.F dels treballadors.
 • Altes i baixes d’I.T.
 • Contractes de treball i pròrrogues.
 • Certificats d'empresa. (INEM, INSS).
 • Altes i Baixes a la Seguretat Social dels treballadors.
 • Variacions de dades dels treballadors. Fitxer de transferència bancària per a treballadors amb format específic en cas de liquidacions.

Assentaments Comptables

Facilitem al vostre Departament Comptable-Financer:

 • Assentament comptable de nòmina automàtic.
 • Assentament comptable de provisió de pagues extra automàtic.
 • Càlcul de pressupost del personal segons necessitats de l'empresa.

Signatura digital

Sempre innovant

Agilitza els processos de contractació

Envia i signa contractes des de qualsevol dispositiu, sense necessitat d'instal·lar cap aplicació.

Màximes garanties legals

Basat en la signatura electrònica avançada, la solució té plena validesa legal i compleix amb les últimes regulacions establertes, tant a la Unió Europea (910/2014) com als Estats Units (E SIGN Act).

Redueix costos

Automatitza processos i redueix els costos operacionals derivats de l'ús de mètodes tradicionals de formalització de contractes.