Portal del Treballador i RRHH

Integra la gestió i comunicació del teu personal en una única eina digital.

Connecta als teus empleats amb l’organització en un únic entorn digital, utilitza un canal de comunicació i aconseguiràs major eficiència en els teus processos de treball.

portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Visualització

Dades dels teus treballadors, currículum, contractes, dades personals, parts de baixa

portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Vacances i absències

Agilitza i millora la gestió de les vacances dels empleats.

portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Gestió Documental

Deixa accés als documents interns que t’interessen: manual de benvinguda, nòmines i certificats, documentació PRL …

portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Realització d’enquestes

De clima laboral, de
satisfacció, internes, …
portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Tauler d’anuncis

Fes que la teva empresa estigui en contínua comunicació amb els teus empleats

portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Selecció

Reclutament, CV, Ofertes,
Portal d’ocupació propi …
portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Gestió del talent

Competències, avaluació atur, formació, plataforma micro learning …

Remuneració

Gestió de viatges, retribució
flexible, parts de treball …
portal-empleado-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid9

Control de presència

Registre de jornada, gestió
de substitucions …
portal-manager-Software-nomina-consultoria-barcelona-sabadell-manresa-madrid
Avantatges del nostre portal

idiomes disponibles

empreses amb portal

llocs de treball gestionats

Gm integra més que una consultoria laboral
especialitzada en assessoria de recursos humans

GM Integra RRHH SL. 2020. Tots els drets reservats