RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig

18 May 2022.

RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022 (ref. BDNS 629881).

On 1 June 2022, the resolution opening the call for applications for the grants provided for in Order TSF/65/2018, dated 11 June, which approves the regulatory bases for grants for hiring in the ordinary labour market for people with disabilities, people in a situation or at risk of becoming disabled, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022.

Download l' ORDRE TSF/65/2018

Download the RESOLUCIÓ EMT/1647/2022

Download the Information Note

 

For further information contact 93 872 69 44

Categories

GM Integra HR