RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació pràctiques) (ref. BDNS 603231).

RESOLUCIÓN EMT/3862/2021, de 22 de diciembre. Por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de paro para empresas y cooperativas de trabajo asociado (SOC – Contratación prácticas) (ref BDNS 603231).

 

 

Descargar el documento

Descarregar el document

 

Categorías

GM Integra RRHH